Modet Til Godhed | Daring To Be Kind

Dan Uzan
2 Juni 1977 – 15 Februar 2015

Dan Uzan - 2 Juni 1977 – 15 Februar 2015

Modet til godhed
Det onde kan aldrig overvindes ved magt, det kan overkommes ved godhed mellem mennesker alene. Det er det eneste håb for menneskeheden og vor klode.

Daring to be kind
Evil can never be vanquished through force, it can be overcome through human kindness alone. It is the only hope for mankind and for our world entire.

Avoir le courage de la bonté
Le mal ne peut jamais être vaincu par la force, il ne peut être surmonté que par la bonté humaine. C’est le seul espoir pour l’humanité et pour notre planète.

Dan Uzan

להעיז להיות טוב
רוע לעולם לא ייעלם באמצעות כוח, ניתן להתעלות עליו אך ורק דרך פניה לטוב הלב שבאנשים סביבנו. זו התקווה היחידה לאנושות ולעולם בו אנו חיים

דן אוזן

שלעכקײַט וועט קײנמאָל ניט צעשטערן ווערן בײַ מאַכט, מע קען עס בלויז איבערשטײַגן מיט גוטסקײַט. דאָס איז די אײנציקע האָפֿענאנג פֿאַר מענטשלעכקײַט און פֿאַרן גאַנצן וועלט

דן אוזן

189 thoughts on “Modet Til Godhed | Daring To Be Kind

 1. Vi er så kede af, at du måtte ofte dit liv for at passe på os. Tak Dan. Du er vores helt og vi vil huske dig hver dag resten af vores liv – og huske dig, når vi gør gode gerninger! Tak Dan.

 2. Du blev desværre offer for en vild terrorhandling, mens du passede på os.
  Jeg vil huske dig for dit glade smil, en kæk bemærkning og din store kærlighed til opgaven som medlem af vagtgruppen.

  Baruch Dayan Emet.
  Dan, æret være dit minde.

 3. Der er ingen tvivl om, at Dan og betjentenes indsats i Krystalgade forhindrede en endnu værre ulykke. Og for det vil vi altid være taknemmelige.

 4. Tak fordi du dedikeret dit liv til at passe på andre – blandt mange andre, min datter og barnebarn.

 5. Tak for alt Dan! Er meget ked af at du er ikke mere med os men vi vil altid huiske dig-du var så modig og søde-du er meget savnet fra alle!

 6. Dan du er et forbillede, et ikon og en helt. Du står for mig som et godt, varmt og trygt menneske. Jeg vil ønske at jeg havde kendt dig personligt. Jeg takker dig af hele mit hjert for at have passet på mig, min kone, lille Hannah, familien og alle de andre dejlige mennesker til festen. Du er en helt der for altid vil være i mine tanker. En tak uden ende for den du var. Jeg vil forsøge at efterleve det samme mod som du havde!

 7. Det bliver svært at overvinde så megen meningsløs had og ondskab rettet mod alle, der ikke er præcis som dem der hader os, og rettet mod alle som ikke vil bøje nakken for deres snævertsynede magtsyge. Men jeg håber det lykkes. Vi må holde fast i og tro på, at det gode trods alt er stærkest i menneskeheden. To tilfældige danskere blev ofre for det irrationelle had denne weekend. Tilfældet ville, at de begge var dedikerede til godheden, rummeligheden, tolerancen og medmenneskeligheden. Det gør tragedien ekstra grotesk, og sætter i relief, hvad vi er oppe imod. Det er uforståeligt, hvor kilden til dette had findes, og hvorfor så mange unge mennesker vælger at hente deres kræfter og tankesæt netop derfra. Det er jo ikke fordi der mangler alternative veje at gå. Man skulle mene, at ethvert menneske naturligt ville vælge et godt liv, i fred og venskab med sine medmennesker. Hvad får et menneske til at blive tiltrukket af mørket og hadet og alt det destruktive?

 8. Dybfølt tak til Dan Uzan for at stå vagt på denne nat og dermed beskytte alle de medborgere, der måtte tilbringe mange timer i et sikkerhedsrum uden at vide, om dette var deres sidste time.
  Kondolence til hans nære og til det Danmark, der har mistet et menneske, der stillede sig selv forrest på barrikaden mod ondskaben. Må Herren være hans sjæl nådig.

 9. This poem was written in memory of Dan by Gil Zchout. As most poetry it is difficult to render in any other language. I hope that those who are familiar with the Hebrew language will appreciate it.

  גם סלע גדול וחזק
  יכול להתרסק
  לא צריך הרבה
  רק שינאה רוע לב
  וכדור של רובה

  ואנחנו אחרי
  אוספים
  את השברים
  מסביבנו רואים שחור
  את הריק והחסר
  רוצים למלא באור

  העין בוכה
  הדמעה על הלחי זולגת
  ומימנה הנשמה
  תקווה שואבת

  בואו נחזיק ידים
  נתקרב אחד לשני
  ואת הסלע מחדש נבנה
  רוצים שנרגיש פחד
  התשובה היא ביחד

  ואותך דן
  מלבנו אף אחד לא יקח
  ונעזור כוח
  ולעולם לא נשכח

 10. דן היקר!
  קשה לקום בבוקר בידיעה שאתה כבר לא איתנו, זה לא הגיוני. לא הגיוני שאי שם יושבים בני שטן אוכלים צוחקים ונושמים בזמן שאתה לא, לא הגיוני שדווקא לך זה קרה..
  אתה עשית את העולם למקום יותר יפה לחיות בו בזמן שהם עושים בדיוק את ההפך.
  תחסר לנו מאוד מאוד ולעולם לא נשכח את החיוך וחיבוק הדובי שלך!
  השם ינקום את דמך לא הלכת לשווא אתה גיבור בשביל כולנו!!
  תנוח במשכבך בשלום.

 11. Tak Dan fordi du altid var på pletten. Tak fordi du passede så godt på os alle sammen. Tak for dit altid gode humør. Af hjertet tak Dan. Du er vores helt og vi vil for altid huske dig.

 12. אין ספק שזוהי הדרך האכזרית ביותר לומר שלום לבן אדם כל כך חי כל כך חייכן גדול גוף ועם לב ענק.
  כל כך הרבה יותר נכון היה לו היית בא לארץ לבקר והיינו נפרדים בשדה התעופה והחיים, שלך במיוחד היו ממשיכים כרגיל בדנמרק עם סרג’ו ובודיל ואנדריאה, אבל משהו או מישהו סידר את זה אחרת וליבנו נשבר מצער ומתנפץ לרסיסים על אובדנך בטרם עת דן שלנו היקר אין לי מילים שיביעו את הצער ואת האובדן שבהליכתך מעימנו.
  בכל מקרה תישאר דן שלנו החייכן הטוב השנון והמצחיק עם החיוך הילדותי שלעולם לא יימחה מפניך היפים.
  בדיוק כמו הגודל שלך והנוכחות שלך בחיים ככה החלל שנשאר הוא גדול, גדול מנשוא והעיניים רואות והראש מבין אבל הלב, הלב ממאן לקבל את החלל הזה ואת רוע הגזירה.
  דן היקר, אנחנו מבטיחים לשמור על בודיל וסרג’ו ואנדריאה בכל דבר שרק נוכל ועדיין בחיים לא נוכל לתקן בשבילם את המצב הזה את הרגע המקולל הזה שבו הרוע ניצח את הטוב- את החיוך שלך.
  אתה עולם ומלואו והשארת עולם פחות טוב כאן אני מאוד רוצה להאמין שהמלאכים שומרים עליך ומספרים לך כמה אנחנו גאים בך וכמה אתה חסר לנו.
  אוהבים אותך מה-2 ביוני 1977 ולעד.
  Ravit Uzan

 13. Dan, i mine øjne findes der ikke en større helt. Der er efterladt et tomrum i mig og jeg kan ikke begribe at nogen kunne finde på at gøre sådan noget modbydeligt. Jeg vil for evigt mindes vores Hakoah kampe, vores Maccabiader og alt det fjolleri du altid stod for. Æret være dit minde.

 14. Here from New York, our hearts go out to Dan’s family in this sad time. He was a true hero who sacrificed his own life to save the lives of many others. In protecting them, he protected all of us. May his memory be a blessing and an inspiration to everyone.

 15. Jeg er så inderligt ked af, at du skulle dø. Og så på grund af en ung mand, der havde meget had i sig.
  Måske kunne det have gået anderledes, hvis politiets våben havde fungeret korrekt?!
  Du lyder til at have været et fantastisk, sødt og hjælpsomt menneske. Og sådan vil du blive husket af hele Danmark, også af alle os der ikke kendte dig. Du vil aldrig blive glemt!
  R.I.P!

 16. Kæreste Dan,
  Kan ikke nogensinde takke dig nok for at passe på os og redde os den aften, og sørge for at jeg kom hjem igen til mine piger.
  Tak også for din rummelighed (ikke alle synes mit temperament er et hit), dit smil, din varme, din humor, dine krammere og for bare at sprede det gode omkring dig altid! Jeg vil aldrig glemme dig!

 17. Dan jeg vil aldtig huske dig for hvem du var og hvor du stod for som channik i beniakiva og som hvores målmand i hakoah jeg kendet siden du var lille og sisti gang jeg så dig da jeg var i københavn i begyndels af januar du havde vagt jeg vil aldtig tænke på dig må du får fred håber at vi mødes i gan eden hasem jakom damo

 18. Kære Dan. Jeg kendte dig desværre ikke så meget. Vidste fra Karoline og fra din familie, at du var noget helt specielt. I dag har vi besøgt dine dybt ulykkelige forældre og din sønderknuste søster. Din abba fortalte så smukt om dig, og jeg ville sådan ønske, at jeg havde kendt dig. I stedet må jeg nu prøve at efterleve det, DU gjorde: At være stærk nok, til at turde være positiv.
  Tak fordi du gjorde os trygge ved din blotte tilstedeværelse ved Hannahs Bat Mitzvah fest. Gid ondskaben ikke havde sejret, men i stedet din godhed.

 19. Du betalte den største pris af alle. En pris du aldrig skulle betalt. Din død må aldrig blive glemt, og aldrig komme til at stå i skyggen af undskyldninger hvorfor du mistede livet. Ære være dit minde

 20. כמה רציתי להאמין שיש טעות, שהתבלבלו, שאתה חיי ובמקרה היית במקום אחר וכולם מבולבלים. ואז השם שלך פורסם ולא היה אפשר יותר לברוח מרוע הגזרה. פתאום ישנה תחושת פספוס ענקית שהיית כאן חיי ונושם ולא הספקתי לחוות אותך יותר שלא יצא לנו להתראות מספיק ופתאום גם לא יצא. זהו. מה שהוספק הוספק ועכשיו נשאר רק חלל גדול ותחושת החמצה. מדהים איך ברגע צפים זכרונות עתיקים ומתוקים על ענווה וביישנות מלווה בשנינות והומור. ככה אתה תשאר בזכרון שלי…
  הלוואי והיינו זוכים ליותר זמן איתך…

 21. Blessed be Dan Uzan who loved his people and sacrificed his life to keep others safe! Hope that your memory will be an inspiration to everybody.

 22. ♥️Kære Dan ♥️
  Tak for gode snakke, gode grin, gode kopper kaffe og tak for din glæde ved andre mennesker.
  Uforståeligt og meningsløst at du ikke er hos os længere.
  Altid savnet!
  De kærligste hilsner Pia

 23. אין אהבה גדולה יותר מזו שמשקרת את חייו למען חבריו.

 24. I’m soo Angry words can’t express the shock and angry thought that maid me loose one of my best friends ❤️ You’ll always be in my heart, You were an amazing guy with the biggest heart I’ll ever know of. Thank for always being there for me. Wish we could have had many more years. My love for you will never be forgotten❤️ Misss you Sooo much.

 25. Dear Dan
  Thank you for saving our family and many more, by preventing a disastrous outcome, on this night of terror in Denmark.
  Let the willingness to always help and protect, together with humor and kindness inspire us all.
  You will always be in our minds and hearts. May your memory be honored for eternity.

 26. Tu es parti, arraché à la vie par la terreur islamiste, en rendant service à ta communauté. Ton âme vie et brille désormais au travers de toutes les personnes qui t’aimaient et te chérissaient. Elle vivra aussi à travers moi et au travers de toutes les personnes qui réalisent la même fonction que toi dans nos communautés dans le monde entier. Rest In Peace Guibor … #WeAreDanUzan

 27. Jeg kendte dig ikke Dan, men de beskrivelser jeg de sidste dag har set af dig gør, at jeg tror du var et dejligt menneske, dine øjnes udtryk på de billeder som er blevet offentliggjort, indikere det samme. Hvil i fred ?

 28. Kære Dan,
  For mig vil du altid stå som en kæmpe helt, jeg har den dybeste respekt for dig, og det arbejde du gjorde for menigheden igennem de mange år du har stået vagt, tusind tak, og hvor er jeg ked af dit liv skulle ende på denne måde
  Jeg er meget taknemlig for at du passede på mig og min familie denne aften, må din sjæl hvile i fred?

 29. Hvil i fred kære Dan ❤️ Du er en helt, et menneske af største format… ❤️

  Tanker til familien … Må I altid finde glæde og kærlighed i minderne.

 30. Kære Dan. Det er ikke rigtig at begribe hvor alt den had kommer fra, som nu også har kostet dit kostbart liv. Meningsløst. Din familie, dine venner har beskrivet dig som et varmhjertet og mild menneske. Du kunne smile med øjne, det fortæller meget om dig.

  Dine kære lider en uerstattelig tab. Og mine tanker og bønner om trøst er med dem. Jeg tror på at gud hører dem og svarer på sin måde. Han har også lovet at alt det ondte og mørke skal gå over. Men godhedens modstænder fik tid at afprøve os, og han er mere og mere vred.

  Men jeg føler også jeg selv har mistet dig, vi alle, som savner godheden og flere af din slags;-) Men måske gør os dit forbillede og din tragisk skæbne til nogen bedre mennesker? Med mod til ikke at se væk, når andre kommer i nød, med gå-på-mod til at blande os i ved små og store uretfærdigheder. Jeg skal nok gør mit bedste:-).

  Varme hilsener til dine efterlade!
  Dörthe

 31. Din sidste redning blev den største nogensinde – dit mod forhindrede en massakre, men tabet og sorgen er ulidelig og uvirkelig. Dit varme sind skal være en inspiration for verden. Jeg ved, hvor stærke bånd din mor, far og søster har til hinanden og ingen terror i verden kan ødelægge den kærlighed de tre har i sig . Æret være dit minde

 32. Whoever saves a single life, the Bible considers it as if he saved an entire world.
  Thank you for saving so many. Thank you for protecting my daughter and I.
  To you and your family: I am so very sorry we could not protect you.

 33. Kære Dan,
  Du fortjener at blive husket som et menneske, som beskyttede børn og voksne og brugte dit liv positivt og godt. Hvilket dejligt menneske du var!
  Æret være dit minde!

 34. Kære Dan! Det er svært at forstå, at du er ikke længere i blandt os. Dú var den enestående ,fantastiske unge mand kunne man altid ståle på. Du passede på os alle og vi følte os trygge.Så var du på vagt og der skete det tragiske, som vi vil aldrig tilgive den terrorist, som gjorde det.Vi vil altid savne Dig!!!Jeg tænker meget på din mor , som jeg går til hebraisk sammen, og jeg ved at hun elsker Dig så meget.Hun får rigtig svært at live uden Dig.Du må hvile i fred!

 35. Dan, although we did not know you or your family, our beautiful daughter is good friends with your sister. Our hearts are so saddened by what has happened. You were a very brave soul, were an inspiration to us all and will always be remembered as a hero.
  Jamie & Mike

 36. kæreste Dan,
  Jeg er og vil altid være dig evigt taknemmelig for, at du passede på os ALTID. Du har altid sørget for, at vi andre kunne føle os trygge. Jeg kan ikke takke dig nok og du er min helt og vil altid have en plads i mit hjerte.
  TAK for DIG! Tak for dit store hjerte, tak for dit store smil og tak for de dejligste store kram.

 37. Er rystet og harm over det der er sket. Var på familiebesøg i Israel da det skete, tænk at skulle høre om den slags handlinger i Danmark, vores tidligere så trygge land…. Kære familie til Dan: de bedste hilsner til jer alle i denne så svære tid. Der er intet der kan erstatte jeres tab. Må mindet leve og varme jeres hjerter nu og for altid.
  Kærlig hilsen og shalom
  Naja

 38. My deepest sympathy upon the tragic loss of a brave leader who died in protection of others.

 39. My thoughts and prayers are with you, Dan, and your family, friends and community. It has been both inspiring and heartbreaking to learn about who you are these past few days, and I am convinced you will continue to be loved and remembered by all those whose lives you have touched and saved – And all of those who have come to know of you ever since this horrible, horrible tragedy.

  You are a light to our community, Dan. Your memory is already a blessing to us, and may it continue to be one.

  Daruch dayan ha emet.

 40. Too sad for words that we have come to this point in history again, where Jews celebrating in a synagogue can be targeted like this. Your sacrifice will never be forgotten, your bravery saved so many lives. May G-d give your family strength and may He protect those that continue to stand guard at Jewish venues to allow us to live our lives as we wish. Baruch Dayan Emet.

 41. Kære Dan,

  Du er uendeligt savnet. Mange tak for alle de gode stunder gennem årene. Tiden i vagtgruppen. De små samtaler, både ved porten, til fester, på gaden og andre steder. Dit gode humør. Din villighed til at hjælpe, til at være der for andre, og for din beskedenhed. Alle de gange, du har stået vagt i al slags vejr, så vi andre kunne føle os trygge. Og for din endelige heltegerning, din uselviske opofrelse, der reddede os alle sammen fra en endnu større tragedie.

  Kære Dans familie,

  Dan kastede en stor skygge, både fysisk og metaforisk. Han var kendt og elsket både i og udenfor menigheden. Det er mit håb, at I finder støtte i, at vi alle deler jeres sorg, som det har vist sig i sympatitilkendegivelserne de seneste dage – ikke kun fra Dans venner, ikke kun den jødiske menighed, men fra hele Danmark, og fra hele verden!

  Du vil blive husket og savnet og vi vil efterleve dit eksempel. Baruch dayan emet.

  Tamir

 42. זו דרכו האחרונה

  ביום שהכל ניגמר,
  הפרחים נישארים שם לבד,
  את החיים של דן מישהו לקח,
  הכפפות שעל השער גם הן לבדן,
  אנשים טובים באו להאיר לו את דרכו האחרונה,
  במקום שהרגיש בו אולי הכי פורח,
  ילדים עם טוליפים אדומים וצהובים,
  מקשטים תמידרכה,
  כותבים שירים ומחברים מילים.

  עמדתי וצפיתי בעוברים ושבים,
  פעם האמנתי שהשלום זה עניין של חלום,
  בבית הקפה שממול לבית הכנסת,
  נישברה שם השיגרה,
  אנחנו צועדים ברחובות שוממים וקרים,
  עדר אנשים שהולך לאן שמסמנים,
  עוטפים אותנו חבורה של שוטרים,
  בבתים שמסביב סקרנים מתעדים,
  מלווים את דן בדרכו האחרונה.

 43. Dan, always with a smile and good word, always so gentle with my children. So tall and strong, and so soft and warm. You always gave it your fullest, so hard to comprehend that you are no longer with us physically. But you will always live on. Your example of goodness, dedication and bravery will continue to inspire many. May Hashem bless your family with comfort and strength to get through this very difficult time. HYD

 44. Kæreste Dan
  Af hjertet tak fordi du passede på os denne skæbnesvangre nat. Du er vores jødiske superhelt. Vi vil altid bære dig i vores hjerter med dyb taknemmelighed og sorg over dit alt for korte liv. Vi vil huske på det gode nu og i fremtiden, bære håbet med os med det lys, som du tændte denne formørkede nat.
  Vores varmeste tanker til din familie i denne svære tid.
  Baruch Dayan Emet.

 45. Kæreste Dan

  Kæmp for alt hvad du har kært, dø om så det gælder !
  Du er i sandhed en helt, en der giver sit liv, tid og smil til alt og alle mens du står vagt for at beskytte os ? Du har sat spor hos mange med dit mod og dit minde vil leve videre ? Tak Dan

 46. דן המתוק נלקחתה מאיתנו בטרם עת והכאב גדול מנשוא כמה שהייתה גדול וגבוהה כך המתיקות והצניעות שלך היו אדם אהוב וחביב הנשמה הטובה עדין נפש משרה אוירה טובה מסביבך נלקחתה בצורה אכזרית ביותר מאיתנו וזו אבדה ענקית למשפחה ולעם ישראל השם ינקום דמך ויתן נחמה להוריך סרג’ו ובודיל ואנדיראה

 47. Kære Bodil,
  lige siden jeg så, at det var Dan, der blev dræbt, har jeg tænkt på dig og din familie. Hvor må det være frygteligt for jer at miste den dejlige dreng og så på den forfærdelige måde. Må Hashem hjælpe jer med at udholde sorgen.
  Din gamle veninde
  Birte

 48. Dan you died a hero – May your bravery and heroic actions always be remembered. “He who Saves One Life Saves the entire World…”

 49. Kære Dan

  Med din person og dit mod har du rørt en hel verden. Du spredte glæde og smil og involverede dig i de mennesker du mødte, du SÅ de mennesker du mødte.

  Du stod i frontlinjen, så andre kunne være i sikkerhed. Du endte med at betale den højeste pris og en masse mennesker er i dag i live på grund af dig. Gid vi kunne sige dig den tak, du fortjener, gid vi kunne skrue tiden tilbage, men det kan vi ikke. Men jeg håber din familie finder trøst i at se, hvor mange mennesker du har rørt og hvilket stort aftryk du har sat i os alle.

  Et lille ord på kun 3 bogstaver ser ikke ud af meget, men det har den største betydning for mig at sige dig TAK.

 50. We are mourning but you are free. Wish u blessings in the afterlife brother.
  Baruch dayan ha emet.

 51. Was deeply desolate the day i heard about the cruel destiny of Dan Uzan.
  I wish that loving persons give very much consolation to his family.
  He will stay in my mind as a very courageous and admirable man.
  Wish his family a lot of force now in the future.
  Danielle

 52. My sincere sympathies to the family. Dan died a hero protecting his people from barbaric terrorists. May we all come to live in a world without the scourge of hate and terrorism.

 53. You were very brave, I am not sure I would have been capable of the same.
  It is sad that the best of us pay with their lives for our security.
  You and and your dear ones are in my heart and in my prayer.
  Liliane

 54. Say not in grief ‘he is no more’ but in thankfulness that he was.

  As long as we live, they too will live; for they are now are a part of us; as we remember them.

  Your bravery, sacrifice and goodness will be remembered across the world, there can be no greater memorial.

 55. I only hope that somehow the moslem and jewish communities will begin to coexist in Europe. I don”t know the anser. I can only hope. carl klorman new haven, conn.

 56. Dear Dan
  You gave your young life to guard and protect your brethren. The Talmud says that: “he who saves one life, saves the whole world”. You have earned this accolade with your own life. May you rest in peace. My husband, Alan, volunteered for the IDF in 1948/49 and at 87 years of age, is also an occasional security guard at our local Synagoue
  Betty Bloom, London

 57. Our sincerest condolences to Dan’s family, friends and the entire community.

 58. I am heart broken to hear this news. My, and my family’s, thoughts and prayers are with Dan’s family and friends. Pesach this year will be especially relevant. G*D bless.

 59. Dan, you made the Jewish people proud to have you in our midst.
  May Hashem strenghen your family.

 60. My condolences to the family. Dan was a brave person who cared about others. Let us all emulate such a person.

 61. Deepest condolences to Dan’s family and loved ones on the tragic loss of a brave and kind man. I pray that he is now with the Eternal and that his memory will be for a blessing.

 62. You protected many and gave your life in doing so.Many owe their lives to your bravery.Dan Uzan you are a HERO never to be forgotten by all.
  My deepest sympathies to His Family and may Hashem comfort them

 63. Rest in peace, Dan. You will be remembered as a hero. With my condolences and blessings to your family.

 64. my condolences for the family and friends.
  Im sure This is a Very hard lost for all of us.
  God Bless you

 65. We in Montreal, Canada, are shocked and deeply saddened by the tragic loss of life of Dan, through the illogical bestial act of a murderous terrorist.

  May he rest in Peace.

  We wish his family long life.

 66. Sent from God, Returned to God.
  You are a blessing. All mt family and friends Pray for you and thank you for you heroic action.
  Mitch Cohen

 67. I lørdags sad vi sammen efter træning i Hvidovre motionscenter og drak en cola, vi snakkede og grinede. Vi aftalte at mødes til træning dagen efter kl 11, men sådan skulle det desværre ikke gå.
  jeg ankom tidligt til centeret, mens jeg klædte om bliver jeg ringet op af en af vores fælles venner, som spørg om jeg har hørt om skyderierne, det har jeg.
  jeg tro det er Dan siger han, jeg siger nej det tro jeg ikke, Dan og jeg har en aftale om at træne kl 11, men han havde desværre ret, jeg sætter mig på bænken og begynder at græde.
  jeg får samlet mig lidt sammen og går op til de andre der er kommet, vi sidder og snakker lidt, og vælger så at pakke sammen og gå hjem.
  Det er med en underlig følelse i kroppen jeg igen tirsdag tager op i centeret, der er en meget trykket stemning. Da klokken bliver hen af ved 16 tiden, begynder jeg at kigge hen mod trappen, det er omkring det tidspunkt du plejer at komme op af trappen, men nej, ingen Dan.
  Jeg ville gi hvad som helst for at se dit brede smil igen og få et af dine faste håndtryk.
  Idag er det onsdag den 18 februar og jeg er lige kommet hjem fra din begravelse, og jeg må sige at jeg forstår det sgu stadig ikke, hvorfor lige dig.
  Som der blev sagt i en af talerne, så skulle man tro det hele bare er en ond drøm og hvis det er det vil jeg gerne vågne op nu.

  Du gjorde verden til et bedre sted og verden vil aldrig blive det samme uden dig.

  Du vil forevigt være savnet.

  HVIL I FRED MIN VEN

 68. I hjertet gemt men aldrig glemt. N?stek?rlighed er kampen vi skal k?mpe for fremadrettet.

 69. Dan,

  My full respect and admiration go to you for kind heart and brave actions. May your soul rest in eternal peace.

 70. A Jewish hero whose memory will never be forgotten by his extended Jewish family all over the world. My deepest sympathies to Dan’s family and friends.

 71. Dan the superman. Jeg glemmer aldrig første gang jeg mødte dig. Det var til Hørsholm Camp en gang i 90’erne. Her kom jeg, en “lille” ræd Hørsholm-dreng, der skulle spille med de “gamle” og ikke dem på min egen alder. Der stod du og var meget større og stærkere end mig. Til første øvelse i træningssalen skulle vi gå sammen 2 & 2. Du så mig stå alene og droppede din makker, for at være sammen med mig. Siden har vi spillet meget basket med og mod hinanden gennem årene. Lige meget hvor ondt det gjorde og hvor langsomme vi to var på en touch down, bevarede du ALTID din positive tilgang til tingene og fik en til at give den en ekstra skalle.
  Vi har ikke set meget til hinanden de sidste par år, men da jeg mødte dig på gaden for ikke særlig længe siden, undvigede du biler og cykler for at komme over gaden og hilse og kramme. Du spurgte som det første, hvordan jeg havde det og om mine forældre havde det godt – uden du vidste, at jeg ikke lige var på toppen den dag. Jeg er knust over at jeg ikke kunne komme og vinke farvel på din sidste rejse. Men jeg er sikker på du vil gøre din destination til et endnu bedre sted, fordi det er din superkraft. Fremover når folk spørger mig hvilken superhelt jeg bedst kan lide vil jeg svare; Dan The Superman.

  Vi ses!

  Yogi

 72. We will remember you at our services – your bright smile and goodness will never be forgotten.
  Forever may your dear soul rest in peace and your relatives be consoled among the mourners of Zion and Jerusalem.

 73. Kære Dan
  Du var der, når menigheden var samlet.
  I dag var menigheden samlet, fordi du ikke var der.

  תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים.

  Med stor respekt for dig og din familie
  Margalith Kurzweil

 74. To all the family & friends of Dan Uzan,
  May each of you forever carry good memories of Dan during his unfairly shortened life, and may we all live to enjoy a time when armed guards are not needed for any synagogue, anywhere.

 75. My heart is with your family, their beautiful and brave young man is gone but will never be forgotten.

 76. R. I. P.
  May your soul rest in God eternely.
  my condolence to the family, friends and the hole comunity

 77. May your family share the goodness of the memories of you, Dan and may WOMANKIND lead us to a better peaceful world.

 78. Dear Dan,
  You left this world deeply loved, highly respected and protecting people’s lives at a place of worship. I wish I could depart achieving a fraction of what you did. May God bless your soul and comfort your family and friends. Shalom.

 79. May your dear soul rest in peace and you will sit at the right hand of Hashem as you have truly lived in truth and honour.

 80. You left this world far too early; the Jewish community have lost a precious soul; your family have lost a precious man and family member. R.I.P., and may your family be comforted, and find peace.

 81. We are immensely saddened by the loss of this heroic member of the Danish Jewish Community. May his family be comforted and his memory be for a blessing. Eunice & Marvin

 82. Dan is a hero. One of those Jewish special Heroic persons who give their life for others. Dan we pay tribute to you. Thanks for what you have done.

 83. May your memory be a blessing! Your good deeds are an inspiration to all of humanity….
  My deepest sympathies to your family and the people of Copenhagen.

 84. My heart is breaking at the loss of this wonderful human being. He showed his love for the Jewish community every time he volunteered to guard the synagogue. He risked his again and again for many years. His courage saved the lives of many on the night that he was murdered. I look forward to performing mitzvahs to honor his memory.

 85. Kære Dan. Du passede på os – ved tilbagevende jødiske kulturfestivaler og ved mindre arrangementer – men altid med et glimt i øjet og et smil på læben. Tak.

 86. So sad that such a wonderful man was taken so young. Deepest condolences to his family and friends. He was a true hero.

 87. Kære Dan og Dans familie,

  Jeg kondolerer… og sørger med jer ovenpå denne afskyelige gyselige weekend. Det har været svært for mig selv om jeg ikke kendte Dan personligt at holde tårerne tilbage siden i søndags.

  Det er et stort og forfærdeligt angreb imod en befolkningsgruppe, som jeg elsker dybt og højt. Jeg beder for alle danske jøders beskyttelse fra nu af og til min sidste dag.

  Det var godt at politiet fik opklaret den frygtelige afstumpede forkastelige kriminelle handling.

  Beder også for vores politi, for deres beskyttelse, for englevagt overalt hvor de færdes, så at de må sikre vores alle sammens sikkerhed.

  Må Gud.. .Abba Far være jer meget nær i den kommende tid fremover med al sin trøst som på forunderlig vis vil styrke jer.

  Shalom,

  Alice Johanne

 88. It is said that kindness and compassion, charity and love can overcome obstacles. This gentle soul was simply born a jew and keeping watch. What was his crime that he had to be murdered? May his memory be a blessing to the Jewish community worldwide and may G-D comfort his family.

 89. Dan, we only met a few times, while I was visiting the Synagogue. You were always kind but firm. I was a stranger and you welcome me. You shook my hand and wish me peace.
  Your sacrifice will not be in vain. We will work harder to stay united, to bridge communities and to accept, and enjoy our differences.
  Your friends and family are in my prayers everyday.

 90. Kære Dan, alle var samlet igår for at tage afsked med dig. Det var en smuk ceremoni og anekdoterne beretter om dit store hjerte og din medmenneskelighed som din far mener vi alle bør efterleve – jeg vil gøre mit! Kære familien Uzan, I er et forbillede og jeg håber I mærker den omsorg fra alle de mennesker der i disse dage føler med Jeres tab. Modtag også kondolance fra min far i Israel, Yankale Liber. Æret være dit minde Dan, “Zichrono Levracha”

 91. My thoughts are with you, your family and your friends. You will never be forgotten and will live forever in our hearts.

 92. Descansa en Paz, y oremos por un mundo donde judios, cristianos y musulmanes podamos vivir en paz y hermandad

 93. Dan was in many ways a reflection of his Mother and Father.
  Something good must come out of Dan’s early unnecessary death. (As his Father says).
  I do believe that fanaticism may it be religious or any other type:
  – must be conquered with arguments, dialog and kindness and
  – the roots and reasons for fanaticism have to be addressed and solved.
  In the meantime we have to prevent the killing of innocent people.
  Dan I hope you rest in peace and that your rest has given the rest a necessary wake up call.

 94. Kære Dan
  Du gør alle danskere, der påtager sig et frivilligt arbejde, ære. Du er vores helt.
  You are the hero of all danish volunteers.
  Respekt.
  Shalom in Light
  Thomas

 95. Je suis Français mon épouse Danoise ,nous vous présentons toutes nos condoléances suite a l’épreuve qui vous a été affligée et au malheur qui a touchée toute votre famille.Je souhaiterai avec votre accord procéder à la fabrication d’une plaque commémorative qui sera apposée dans notre synagogue de la ville de SUCY en BRIE dans le Val de Marne en région parisienne .La mémoire de Dan sera rappelé tous les CHABBAT et jours de fêtes au sein de la communauté .Dan portait mon nom de famille et également l’âge de mon grand fils.Que D… vous bénisse et que la mémoire de votre enfant Dan soit a tout jamais gravée dans nos cœurs Roland.UZAN (FRANCE). Heidi.PETERSEN(DANEMARK)

 96. Once again I have to cry for one of my brothers who’s been assassinated just for being Jewish. I never met you Dan and I had never heard of you before but do to the terrorist who killed you I saw pictures of you all the week and was able to learn who you are. The entire world has lost a real mensch
  May G-of take care of you and your neshama
  RIP
  ברוך דיו האמת

 97. Oh Brother! my Goalie!

  To Dan Uzan.

  O Brother! My Brother! our fearful trip is done;
  The team has weather’d every rack, the prize we sought is won;
  The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
  While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring:

  But O heart! heart! heart!
  O the bleeding drops of red,
  Where on the street my Brother lies,
  Fallen cold and dead.
  O Brother! My Goalie! rise up and hear the bells;
  Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills;
  For you bouquets and ribbon’d wreaths—for you the shores a-crowding;
  For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;

  Here Goalie! dear Brother!
  This arm beneath your head;
  It is some dream that on the street,
  You’ve fallen cold and dead.
  My Brother does not answer, his lips are pale and still;
  My Goalie does not feel my arm, he has no pulse nor will;
  The team is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done;
  From fearful trip, the victor team, comes in with object won;

  Exult, O shores, and ring, O bells!
  But I, with mournful tread,
  Walk the street my Brother lies,
  Fallen cold and dead.

  Walt Whitman (original)
  In loving memory
  JSS Malmö Brother
  Hakoah Brother
  YG

 98. You were a hero, who knows how many lives of those inside you saved. May your soul rest in peace. Deepest condolences to your family and friends. Shalom.

 99. Diste tu vida por un pueblo dejaste este mundo al kidush hashem y sin duda estas junto a el

  Gracias

 100. Desde Argentina nuestros mayores respetos por la entrega maxima en cumplimiento de nuestra tarea cotidiana German Goldsztein

 101. Dan you paid the ultimate sacrifice in saving your community doing what we all do for our communities and which we all usually take for granted . May you rest in peace Brother.

 102. May your memory be a blessing !
  You are A hero, and we will always remember you !
  Kol ha kavod !
  Our deepest sympathy, and gratitude !

 103. Dan, I echo the sentiments expressed here. You stood up and played your part by saving your community for which you will always have my deepest respect. My sincere condolences go out t your family and friends. May you rest in peace Brother.

 104. Det er total uacceptabel, at du blev offer for en sådan handling. Hvad er det vi har gjort for at møde sådan et had?

 105. Dan Uzan, I have been in the Jewish community security for 16 years and even more now than ever I realise how important is our duty to serve the community… You saved lives… You are a Hero amongst the Heroes… Your name will be remembered. My deepest condolences to your family and friends.

 106. Vores tanker går til Dans forældre og søster, der har lidt så stort et tab. Hvil i fred Dan

 107. Dan du er en helt for det du har gjort selvom jeg er athiest så er du en helt jeg tror ikke på jøder eller muslimer eller andet men jeg ved at du er en helt og er et kæmpe tabe for denne verden mine tanker går til dig og din famille

 108. No matter that we are not approaching Rosh Hashanah, his name has been inscribed in the Book of Life.

 109. I am so sorry that my city could not secure your peace. I hope we will be able to overcome hatred and prejudice in days to come. With my deepest sorrow and condolences.

  May there be abundant peace from Heaven, and life
  upon us and upon all Israel. Amen.
  He Who makes peace in His heights, may He make peace,
  upon us and upon all Israel. Amen.

 110. Kære Dan,
  Jeg kendte dig ikke, og dog synes jeg at jeg har lært dig at kende med alle de dejlige ord om dig.
  Jeg har hilst på dig nogle enkelte gange ved synagogen, når du stod vagt, så sent som i sommer – altid med et smil på læben.
  Mine tanker går til dig og din familie, der må leve med den forfærdelige sorg det er at miste.
  Hvil i fred!

 111. My Friend Dan… The world stopped for a moment, a black day has been written in history, In my history! It’s a sadness you can’t explain. You were a Good man and an amazing friend.. I remember our good times, our laughs and stupid conversations about everything and nothing.. When you came to see me in the bakery and shouted my name from the door. When you drove me home cuz you didn’t want me to take the train at night.. When you always lifted me and carried me through the streets of Copenhagen with your over 2 meters! I have no words, I’m speechless and shocked. It’s indescribable. It’s heartbreaking and doesn’t seem fair that a man like you is gone forever! You will be missed by many people.. You will be in my heart forever.. A friend with a heart of gold.. Pure kindness! I’m grateful to have known you and to have been your little friend! RIP My Friend xoxo Forever remembered!

 112. Dan,
  You allways welcomed everyone as special and I was so lucky to get your huggs. You never forgot to ask about my children and their whereabouts and I felt so lucky to know you.

  I was looking for a special poem that is for special people and I hope you will read and smile the very special smile you had:
  Funeral Blues
  Stop all the clocks, cut off the telephone, Prevent the dog from barking with a juicy bone, Silence the pianos and with muffled drum Bring out the coffin, let the mourners come.
  Let aeroplanes circle moaning overhead Scribbling on the sky the message ‘He is Dead’. Put crepe bows round the white necks of the public doves, Let the traffic policemen wear black cotton gloves.
  He was the North, the South, the East and West, the working week and the Sunday rest, the noon, the midnight, the talk, the song; we thought that his caring love would last forever: we were wrong.
  The stars are not wanted now; put out every one, Pack up the moon and dismantle the sun, Pour away the ocean and sweep up the wood; For nothing now can ever come to any good.

  You will be remembered, allways

  May your family find peace of mind to go on as they allways have done with lots of love and care for may, you had it from childhood in your home.

 113. B”H

  Dear Dan,

  I have only met you once, two weeks before the tragic events, at the entrance of that synagogue, and I will always remember you as the volunteer guard who protected us, who protected your people, and who saved lives through his acts of kindness. You are a righteous, a tsadik, a Mentsch, and will always be remembered for that.

  May your memory be a blessing.

  Baruch Dayan Haemet.

  Eric
  Luxembourg

 114. my face. It’s a sorrow you can’t explain its a pain you can’t describe.. It’s a nightmare you can’t put into words. “Tears in heaven” Was the song that was playing when I heard it was you. Forever this song will remind me of you my friend. You’re my hero, you’re our hero! You will forever have a place in my heart… When I was sad you made me laugh, when I was mad you told me to hit you to get my anger out because anyways you wouldn’t feel it. When I talked bullshit you would look at me in a special way like “seriously Moore” and shake your head which alwayssss made me laugh. You always knew to cheer me up and give big teddy bear hugs and make us all feel protected… You’re our giant with the biggest heart, the purest heart. A person I will never forget. We had good times, we had fun times and those memories will be cherished in my heart forever. You were and will always be one of the biggest personalities of our Jewish community. Because of you we felt safe, because of you we could come to the synagogue and pray in peace. You gave your life so we could feel protected.
  You’re a star in the sky, you’re our angel looking down on us and protecting us from above. I believe we will meet again one day. I had the greatest privilege of knowing you and that’s unique, because you were a special man. And one is lucky if they meet someone like you in their lifetime. I’m honored to be your friend. You Will be my friend until the end of time. Rest In Peace My Friend.❤️

 115. Kære Dan,

  Du har ofte passet på os, da vi havde arrangementer i kulturcenter ved Synagogen,
  og du har også passet på mig sidste gang vi snakkede sammen i porten, et par dage før din død.
  Jeg vil savne dig meget. Du var den person, vi omtaler som “a Mentsch”.

  Baruch Dayan Haemet.

  Samuel
  Denmark.

 116. Kære Dan
  Der findes ingen ord og alle tanker går til din familie.
  Andrea, vi glemmer aldrig DIN lillebror Dan, æret være hans minde.

  Baruch Dayan Haemet

 117. Kære Dan,

  Det er nu mere end en uge siden, at jeg i nyhederne læste den chokerende nyhed om din tragiske død foran synagoen i København, men jeg er ikke sikker på, at jeg endnu helt har fattet, at du ikke længere er i blandt os.

  Vi kendte hinanden fra politstudiet, hvor vi startede sammen i år 2000 og i perioder så hinanden meget, om end vi i det senere år, efter jeg flyttede fra København, ikke har haft så meget kontakt. Du var en god kammerat og vi delte lysten til altid at diskutere de seneste sportsresultater. Dine evner (eller mangel på samme ;-)) til at forudsige resultaterne var også et yndet diskussionspunkt, som gav anledning til mange sjove øjeblikke for os begge.

  Dine målmandstalenter skal også have et ord med på vejen. Du var en altid klar til at stille op både for mit All Stars hold eller sammen med matematikdrengene på HCØ. Med dig mellem stængerne havde vi en sikker sidste skanse, og jeg er sikker på, at du var lige så frygtet blandt modstanderne som du blandt dine holdkammerater var elsket for din indsats og dit behagelige væsen.

  Mine forældre husker dig som “Store Dan med den store appetit”. Du tog flere gange turen til vores sommerfest på landet, men jeg husker også, at du sjældent blev efter middagen, fordi du havde lovet, at passe på nogle venner eller bekendte i synagoen om natten. Jeg beundrede dengang din opofrelsesevne, men beundringen og respekten for din indsats dengang blegner naturligvis i forhold til det, jeg føler i dag, efter det ultimative offer du gav for os alle i forrige uge.

  Jeg ved, at intet jeg skriver her kan bringe dig tilbage i vores tilværelse, men skriver alligevel disse ord til minde om dig og til ære for din familie og dine næreste venner. De ved det allerede men skal have bekræftet, at du var en god ven og en god mand, som gav meget mere end du forventede at få igen. Du ofrede dig selv og din tid for andre med en selvfølgelighed og en beskedenhed, som jeg med din bortgang er blevet mindet om at tage ved lære af. Du er savnet af alle, som har kendt dig, og fortjener alle rosende ord, som er blevet tænkt, skrevet og sagt i de seneste dage. Jeg vil tilstræbe, at såvel dit liv og gerninger som din alt for tidlige død vil forblive hos mig som minde om dine mange positive egenskaber, som altid påskønnes men for sjældent udleves så uselvisk, som du gjorde det.

  Æret være dit minde.

 118. I echo the kind & caring sentiments expressed by so many decent individuals. May Dan’s memory always be a blessing to his family & friends.

 119. Today is Purim and we learn from the recent Zachor that antisemitic terrorism keeps repeating generation after generation. In 1943, my Father was hiding in the same location from the Nazis. I can empathize with the Uzan family since I am a survivor of the 2001 Sbarros Pizzaria attack in Jerusalem and the 9/11 attacks here in NYC. My close friend visits his wife who remains on a breathing/feeding tube laying in a coma from the Sbarros attack. His then 2 year old daughter grew up without a mother.
  We recently heard a great speech here in Washington from the great PM of Israel. We need to stand together as brothers and sisters regardless of where we are from. May the Uzan family be blessed with only simchot.
  Am Yisrael Chai!

 120. “Men vore faldne kammerater vil vi ikke glemme. Dem vil vi huske. De døde, for at vi kunne leve. De reddede ideerne fra den undergang, der truede dem, og gav os endnu en chance til at bekræfte vores eksistensberettigelse som “et folk”. – Hvis et folk vil leve må nogen kunne dø. De kunne dø – og derfor lever vi. (citat fra “Og derfor lever vi” af Arne Sejr 1945)
  Ære være Dan Uzans minde

 121. My beloved cousin this is the second time i am writing to you and i think i will keep doing this once in a while in times when i feel that sadness is killing me. You left me broken, i think of you everyday and will keep thinking of you everyday of the rest of my life.
  Tom keeps asking about you as well … what can i add my dearest “Tu est FORMIDABLE…”
  love you always
  Ravit Uzan

 122. RIP Dan. A Real Hero. My deepest condolences to the Uzan family. I just read about “Dane of the Year” … I believe Dan was a goalkeeper for Copenhagen team during PGG football tournament in 1994 … I was lucky to stay with the Uzan family and have many great memories of Dan …

Comments are closed.